Miljöpolicy

Alltaki skall i sin verksamhet eftersträva att minska miljöpåverkan så långt som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Företaget skall aktivt verka för att miljöarbetet forstskrider genom att:
• Arbeta med tätskiktsprodukter som är typgodkända och minimera energianvändningen och begränsa utsläpp i mark, luft och vatten.
• Ersätta produkter som har en negativ miljöpåverkan med likvärdiga miljövänliga alternativ
• Minska avfallsmängden genom ökad återvinning och källsortering.
• Effektivisera och minimera antalet transporter.
• Följa gällande miljölagstiftning.
• Påverka våra leverantörer och kunder att minska miljöpåverkan på enskilda objekt genom val av metoder och material.

 
Urban Johansson VDALLTAKI AB - Hällstadsvägen 5 -  523 74  Hökerum -| 036-469 99 | 0708-84 69 99